II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu na Ukrainie

W dniach 23-25 czerwca 2017 r. st. bryg. Andrzej Babiec – podkarpacki komendant wojewódzki PSP reprezentował komendanta głównego PSP na II Forum Rozwoju Lokalnego oraz konferencji w ramach forum „Europa Karpat” w ramach projektu Karpaty 2020 w Truskawcu na Ukrainie.

Organizatorami forum byli Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy – Andrij Parubij oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Kuchciński.

W panelu dyskusyjnym „Współpraca międzyregionalna i transgraniczna na rzecz rozwoju Karpat” dotyczącym bezpieczeństwa st. bryg. Andrzej Babiec przedstawił funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce oraz poinformował uczestników konferencji o dotychczasowej współpracy jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego z Ukrainą. Wystąpienie podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP spotkało się z uznaniem ze strony ukraińskiej.

St. bryg. Andrzej Babiec przedstawił działania planowane do zrealizowania we współpracy ze stroną ukraińską. Z programu Polska-Białoruś-Ukraina Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie wspólnie z Państwową Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy Obwodu Lwowskiego, Zakarpackiego i Iwano-Frankiwskiego aplikuje o środki unijne na zakup sprzętu. W ramach projektu planuje się  budowę komory dymowej wraz z wyposażeniem w Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu. W ramach ww. projektu strona ukraińska zamierza zakupić ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z napędem terenowym.

Ponadto Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie we współpracy z Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie i Państwową Służbą ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy Obwodu Rówieńskiego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina zamierza pozyskać środki finansowe na zakup: konsoli dyspozytorskich integrujących urządzenia łączności radiowej i przewodowej na jednym urządzeniu (22 lokalizacje w województwie podkarpackim, 21 w województwie lubelskim i 17 w obwodzie rówieńskim), centralnego serwera domeny (lokalizacje analogiczne jak w konsolach dyspozytorskich) oraz systemu wideokonferencji dla jednostek PSP województwa podkarpackiego.

W forum uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, posłowie na Sejm RP Wojciech Buczak i Bogdan Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Opracowanie oraz zdjęcia: st. kpt. Witold Nycz, KW PSP w Rzeszowie