Powierzenie obowiązków zastępcom komendantów powiatowych PSP w Nisku i Sanoku

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków na stanowiskach zastępców komendantów powiatowych PSP w Nisku – kpt. mgr. inż. Ireneuszowi Stafiejowi i Sanoku – mł. bryg. mgr. inż. Grzegorzowi Oleniaczowi.

Uroczystość odbyła się 22 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Decyzje o powierzeniu obowiązków wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępcy bryg. Daniela Dryniaka oraz komendantów powiatowych PSP w Nisku i Sanoku.

Opracowanie oraz zdjęcia: ml. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie