Włączenie OSP w Trzcinicy do KSRG

W sobotę, 17 czerwca 2017 r. w Trzcinicy odbył się uroczysty apel z okazji włączenia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W uroczystości wziął udział zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek.

To już osiemnasta jednostka z terenu powiatu jasielskiego włączona do KSRG. Uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty.

Apel rozpoczął się wprowadzeniem przez dowódcę uroczystości pocztów sztandarowych następnie złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st .bryg. Tadeuszowi Jopkowi,  wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego.

Wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Daniel Dryniak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gminy Jasło Tomasz Socha, przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic, wójt gminy Stebnik na Słowacji Stefan Kučečka.

Decyzję o włączeni jednostki OSP Trzcinica do KSRG wręczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na uroczystości jednostce przekazano również lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Peugeot. Uroczystość była także okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych druhów i  zaproszonych gości. Podczas apelu  głos zabrali: Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP reprezentujący ziemię jasielską Bogdan Rzońca, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień podkreślili potrzebę dalszego wzmacniania krajowego systemu ratowniczo –gaśniczego.

Opracowanie: bryg. Wacław Pasterczyk, KP PSP w Jaśle