Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Dębicy

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Dębicy bryg. Romanowi Merchutowi.

Uroczystość odbyła się 27 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Decyzję o powierzeniu obowiązków wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzeja Marczeni oraz komendanta powiatowego PSP st. bryg. Wojciecha Buszka.