Podkarpacie

W ciągu ostatniej doby podkarpaccy strażacy odnotowali 19 zdarzeń powstałych w wyniku przejścia nad naszym regionem frontu burzowego. Zdarzenia te związane były głownie z usuwaniem powalonych drzew oraz konarów drzew, usuwaniem z dróg zanieczyszczeń naniesionych przez wody opadowe, udrażnianiem przepustów drogowych, pompowaniem rozlewisk wód opadowych oraz pompowaniem podtopionych piwnic, budynków handlowych i gospodarczych.

Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach strzyżowskim i jasielskim. Pojedyncze zdarzenia odnotowano także w powiatach: niżańskim, leskim, krośnieńskim, sanockim, dębickim i lubaczowskim.

W Markuszowej, powiat strzyżowski, silny wiatr podczas burzy zerwał pokrycie dachowe ze stodoły. W tej samej miejscowości powalone drzewo uszkodziło pokrycie dachu na budynku gospodarczym.